Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

 ( ยน.6:9) { เท่านี้จะพออะไร? }

“ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้”

แนวคิด :
– ฟีลิป มองที่เงินที่ไม่มี แอนดรูดีขึ้นนิดนึง มองอาหารที่มี แต่ก็คิดว่าที่มีนั้นไม่พออยู่ดี แม้พระเยซูจะอยู่ด้วยก็ตาม
– ขนมปัง 5 ก้อน กับ ปลา 2 ตัว จากเด็กคนหนึ่ง น่าจะเป็นอาหารที่แม่ห่อมาให้สำหรับเขา ซึ่ง คงไม่ใช่ขนมปังก้อนใหญ่ และ คงเป็นปลาตัวเล็กๆ
– ยิ่งมองยิ่งไม่เห็นทาง

การประยุกต์ใช้ :
– ฟีลิป มองผิด เพราะมองว่าเขาไม่มีอะไรจึงเห็นว่าไม่สามารถทำอะไรได้
– แอนดรู มองพลาด เพราะแม้มองว่าเขามีอะไรก็มองแบบไม่มีพระเยซูเกี่ยวข้อง จึงเห็นว่า แม้จะทำอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่มีทางเพียงพอ
– วันนี้ หากเรามองสิ่งที่เรามีในมือ ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ และมอบให้พระเยซูทรงใช้สิ่งที่อยู่ในมือของเรา สิ่งที่เราจะทำนั้นมันจะเป็นไปได้ และ ทรัพยากรหรือกำลังของเราจะเพียงพอ สำหรับทำมันให้สำเร็จอย่างแน่นอน
– จงมองกำลังที่เรามี โดยสายตาแห่งความเชื่อว่า “ข้าพเจ้าทำได้ โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry