Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:37 ) { เชิญมาหาเรา }

37 ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล ซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่า “ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา

แนวคิด :
– วันที่ 8 ของงานเทศกาล (ลนต. 23:36) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาล ถือว่าเป็นวันสำคัญ
– ในวันนั้นจะมีพิธีตักน้ำ โดยพวกปุโรหิตจะตักน้ำจากสระสิโลอัม นำไปให้มหาปุโรหิตในพระวิหาร แล้วมหาปุโรกิตจะเทน้ำนั้นลงบนแท่นบูชา
– แล้วคณะนักร้องจะร้องเพลง จาก อสย. 12:3 ว่า “ท่านทั้งหลายจะตักน้ำจากบ่อน้ำแห่งความรอดด้วยความชื่นบาน”
– ชาวยิวเชื่อว่า เมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาในอนาคต พระองค์จะทรงเทพระวิญญาณลงมาด้วย
– ในวันนั้น พระเยซูยืนขึ้น ซึ่งปกติธรรมาจารย์จะนั่งสั่งสอน แต่พระเยซูยืนเพื่อเรียกให้คนสนใจ แล้วพระองค์ประกาศด้วยเสียงดัง ต่อหน้าคนนับพัน ว่า
– “ผู้ใดหิวกระหายฝ่ายวิญญาณ เชิญมาหาพระองค์ เพื่อจะได้รับความอิ่มใจที่แท้จริง”

การประยุกต์ใช้ :
– คนที่กำลัง เครียด เต็มด้วยความกดดัน ไร้ความสุข จิตใจที่แห้งผาก จิตใจที่ไร้ชีวิต เชิญมาหาพระเยซู
– เราจะไปหาช่องทางอื่นเพื่อดับกระหายฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณ อีกนานสักเท่าใด
– เร็วๆ อย่ารอช้า รีบมาตามคำเชิญของพระเยซู
– มาหาพระองค์ทันที ร้องทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
– ส่งตรงจากหัวใจของเรา สู่พระทัยของพระเยซู


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry