Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:35 ) { เข้าใจผิด เพราะไม่เชื่อ }

35 พวกยิวจึงพูดกันว่า “คนนี้จะไปไหนที่เราจะหาเขาไม่พบ? เขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจายอยู่ในหมู่พวกกรีกและสั่งสอนพวกกรีกหรือ? 

แนวคิด :
– ก่อนหน้านี้พระเยซูบอกว่า พระองค์เป็นพระคริสต์ มาจากพระบิดา แล้วจะกลับไปหาพระบิดา
– แต่พวกผู้นำชาวยิว ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจ ว่าพระองค์จะไปที่ไหนเขาจะหาไม่พบ เหตุที่เขาไม่เข้าใจก็เพราะว่า เขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัส ว่าพระองค์มาจากพระบิดา
– พวกเขาคาดเดา อย่างเข้าใจผิดว่า พระเยซูจะไปหาคนยิวที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เช่นในอียิปต์ , ในเอเชียน้อย , ในโรม หรือในเมืองต่างๆบริเวณเมดิเตอร์เรเนี่ยน เนื่องจากเมืองเหล่านี้มีธรรมศาลาชองชาวยิว พวกเขาเดาตามประสบการณ์และข้อมูลของพวกเขา จึงเดาผิด
– บ้างก็เดาผิดว่า พระเยซูคงจะประสบความล้มเหลวในการสอนชาวยิวอย่างเขา คงเปลี่ยนเป้าหมายไปสอนพวกกรีก

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราใช้ประสบการณ์ ข้อมูล หรือ ความรู้ที่เรามี เพื่อเข้าใจ สิ่งที่พระเยซูตรัส โดยปราศจากความเชื่อในคำตรัสของพระองค์ เราไม่มีทางเข้าใจ สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสได้
– หากจะเข้าใจคำตรัสของพระเจ้า ต้องเริ่มจากเชื่อทุกถ้อยคำในพระคำของพระเจ้าก่อน แล้วโดยความเชื่อนั้น จะเปิดประตูให้แก่เรา เพื่อจะเข้าใจพระคำของพระองค์
– วันนี้ เราเชื่ออย่างแท้จริงหรือไม่ ว่า พระคำของพระเจ้าเป็นคำจริงทุกคำ
– เช่น เชื่อไหมว่า “…บุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็ปลอดภัย” (สภษ. 29:25) ถ้าเชื่อจริงเมื่อใดที่เราอยากจะปลอดภัย เราจะวางใจในพระเจ้า
– วันใดที่เราเริ่มเชื่อพระคำของพระเจ้า ตอนใดๆอย่างแท้จริง ความเข้าใจพระคำของพระเจ้าตอนนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแท้จริง เพราะเป็นจริงในชีวิตของเรา


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry