Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:42 ) { เข้าใจผิด เพราะคิดว่าเข้าใจ }

42 พระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิด และมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮม ที่ดาวิดเคยอยู่นั้น”

แนวคิด :
– คนยิวเข้าใจผิดว่า มคา. 5:2 หมายความว่า พระคริสต์ต้องเป็นชาวเบธเลเฮ็ม (บ้านเกิดของดาวิด)
– ซึ่งความจริงแล้ว พระคัมภีร์หมายถึง พระคริสต์ต้องเกิดที่บ้านเบธเลเฮ็ม ซึ่งชายในรุ่นราวคราวเดียวกับพระเยซู ที่เกิดในบ้านเบธเลเฮ็มเมื่อ 32ปีก่อน มีแต่พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะนอกนั้นเฮโรดมหาราช สั่งฆ่าหมดแล้ว(มธ.2:16)
– และถ้านับตามลำดับพงศ์พันธุ์แบบมนุษย์ พระเยซูก็ถือว่าเป็นเชื้อสายของดาวิด (มธ.1:6-16)
– จึงสรุปได้ว่า มีบางคนไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา เพราะเขาคิดว่าเขาเข้าใจอย่างถูกต้อง อย่างลึกซึ้ง แต่ความจริงเขาเข้าใจผิด

การประยุกต์ใช้ :
– การพยายามวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ เรื่องของพระเจ้า ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ มีแต่จะเข้าใจผิดพลาดและคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เพราะ ทางของพระเจ้าสูงส่งกว่าทางของมนุษย์มากมายนัก
– วิธีที่ง่ายกว่านั้น ก็คือ ก็แค่เชื่อที่พระเยซูบอก แล้วต่อมาภายหลังก็จะเข้าใจเอง
– ตัวอย่างเช่น เปาโล ก็ได้เข้าใจในเวลาต่อมาหลังจากเขาเชื่อ ว่า พระเยซูมาจากเชื้อสายของดาวิด
(กจ. 13:23) “และจากเชื้อสายของดาวิดนี้ พระเจ้าประทานผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์”
– วันนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจ หลายสิ่งที่พระเยซูได้สั่งหรือบอกเอาไว้ ก็ไม่เห็นจะเป็นไร ก็แค่เชื่อ แล้วเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระองค์จะทรงประทานความเข้าใจให้แก่เราเป็นแน่


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry