Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:39) { เข้าใจผิด }

39 ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา 

แนวคิด :
– พวกยิว พยายามค้นหาชีวิตนิรันดร์จากพระคัมภีร์ แต่ไม่พบ เพราะชีวิตนิรันดร์ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ แต่อยู่ในผู้ที่พระคัมภีร์เป็นพยานถึง คือ พระเยซู
– พวกยิว สนใจพระคัมภีร์ แต่กลับปฏิเสธพระเยซู ผู้ที่พระคัมภีร์พูดถึง พวกเขาจึงไม่อาจพบชีวิตนิรันดร์ได้

การประยุกต์ใช้ :
– ตำราอาหารมีประโยชน์อย่างมาก แต่ผู้ที่สนใจแค่ตำราอาหาร ไม่สนใจทานอาหาร ผู้นั้นจะอดตาย
– พระคัมภีร์สำคัญมาก ช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่การอ่านพระคัมภีร์เท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้เราพบชีวิตที่แท้จริงในพระคริสต์
– เราจำต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นส่วนตัว และทำตามแบบอย่างที่พระเยซูได้วางแบบเอาไว้ คือ ทำตามพระคำของพระเจ้า
– ยน. 4:34 “พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ”
– อย่าอ่านพระคัมภีร์ โดยไม่สนใจพระเยซู ผู้ที่พระคัมภีร์พูดถึง
– ระวัง อย่าอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้รู้สึกว่า “ฉันเป็นคริสเตียนที่ดี ”
– แต่ควรอ่านเหตุเพราะ รักพระเยซู หรือ อยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้น


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry