Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:50) { เกียรติแท้ }

50 เรามิได้แสวงหาเกียรติของเราเอง แต่มีผู้หาให้ และพระองค์นั้นจะทรงพิพากษา

แนวคิด :
– พระเยซู บอกพวกยิวว่า เกียรติที่พระเยซูได้รับนั้น พระเยซูไม่ได้แสวงหาเอง แต่พระบิดาเป็นผู้ประทานให้ และพระบิดาผู้นี้ทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินทุกคน
– ดังนั้น ในเมื่อเกียรติที่พระเยซูมีมาจากพระเจ้า แล้วพวกยิวมาลบหลู่เกียรติของพระเยซู พวกเขาไม่ได้กำลังลบหลู่พระเยซูเท่านั้น แต่พวกเขากำลังลบหลู่พระบิดาผู้ทรงพิพากษา

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราแสวงหาเกียรติให้ตนเอง เกียรติที่ได้รับมานั้น หากมีใครลบหลู่ เราต้องปกป้องเอง
– แต่ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเกียรติแก่เรา เราไม่ต้องปกป้องเกียรตินั้นเอง แต่พระเจ้าจะทรงปกป้องเกียรตินั้นเอง
– ใครก็ตาม ลบหลู่เกียรติของเรา ซึ่งพระเจ้าประทานให้ ก็ไม่ใช่ธุระของเราที่จะต้องเดือดร้อน เพราะเขากำลังลบหลู่พระเจ้าผู้ประทานเกียรติแก่เรา
– เหมือนกับเมื่อกองทัพ ประทานเกียรติแก่ทหารคนใด แล้วมีใครดูถูกเกียรตินั้น เขาไม่ได้ดูถูกคนนั้นแต่กำลังดูถูกกองทัพผู้มอบเกียรตินั้นแก่ทหารคนนั้น
– เกียรติที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น เป็นเกียรติที่ทรงคุณค่าที่แท้จริง
– เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า โดยการถวายเกียรติแด่พระองค์
– ผู้ใดที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้น


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry