Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:32 ) { อิจฉาจนตาบอด }

32 เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรื่องพระองค์อย่างนั้น พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์

แนวคิด :
– เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนพูดกันเรื่องพระเยซู และเริ่มมีหลายคนเชื่อว่า พระเยซูคือพระคริสต์ เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำ สอดคล้องกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม
– แทนที่พวกเขาจะเริ่มคิดทบทวน ค้นดูในพระคัมภีร์ ซึ่งความจริงพวกเขามีความชำนาญพระคัมภีร์มากกว่าประชาชนมากมายนัก
– แต่พวกเขากลับสนใจอย่างอื่นแทน คือสนใจชื่อเสียงและอำนาจของพวกเขา พวกเขาเริ่มกลัวจะที่สูญเสียความนิยมจากประชาชน ไปให้พระเยซู
– ดังนั้นเขาจึงนำเรื่องไปฟ้องสภาแซนเฮดริน(สภาสูงของยิว) พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสี ในสภาแซนเฮดริน จึงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพระวิหาร มาจับตัวพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อประชาชนบางคนเห็นการอัศจรรย์และได้ยินคำสอนของพระเยซู พวกเขาวางใจในพระเยซู
– แต่เมื่อพวกฟาริสี ได้เห็นและได้ยิน พวกเขาส่งคนมาจับพระเยซู
– สิ่งที่ปิดบังตาใจของพวกฟาริสีไม่ให้พวกเขาเชื่อวางใจในพระเยซู ทั้งที่พวกเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าประชาชน ก็คือ ค่านิยมแห่งโลกนี้ ชื่อเสียงที่โลกนี้มอบให้
– พวกเขากลัวสูญเสียมันไป จนก่อให้เกิดความอิจฉา แล้วตาใจของเขาก็มืดบอดไป
– พวกเขา ฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่ได้ยิน ดูแล้วดูเล่าแต่ไม่เห็น พบแล้วพบเล่าแต่ก็ไม่เข้าใจ
– ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเรา ให้มองเห็นว่า มีสิ่งใดบ้าง ที่เป็นกับดักแห่งโลกนี้ ที่พวกมันพยายามบิดบังตาใจของเรา ไม่ให้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ให้เข้าใจ สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะพูดกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry