Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:48) { อาหารแห่งชีวิต }

48 เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 

แนวคิด :
– พระเยซูกล่าวย้ำอีกครั้ง เหมือนในข้อ 35 ว่า พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต
– แต่ถ้าพิจารณาแบบรวมๆในข้อติดกันด้วย (ข้อ47-50)จะเห็นว่า “วางใจ จะ มีชีวิต” “อาหารนี้ ให้ชีวิต ” “กินอาหาร ชนิดอื่น สุดท้ายก็จะเสียชีวิต” “แต่กินอาหารนี้ จะ มีชีวิต”
– รวมเข้าด้วยกัน ได้ความว่า “กินอาหารแห่งชีวิต คือ การวางใจในพระเยซู ผู้เป็นแหล่งชีวิต” นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเราพบอาหาร อาหารจะทำให้เรามีชีวิต(ไม่ตาย) ก็ต่อเมื่อ เรากินเข้าไป ไม่ใช่แค่นั่งดูอาหารเฉยๆ
– เมื่อเราพบพระเยซูผู้เป็นอาหารแห่งชีวิต เราจะมีชีวิต ก็ต่อเมื่อ ให้พระองค์เข้ามาในเรา ด้วยการวางใจในพระองค์
– อาหารที่กินเข้าไป จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ต่อเมื่อมันกระจายเป็นสารอาหารแทรกซึมไปยังทุกส่วนของร่างกายฉันใด
– เราต้องวางใจในพระเยซู ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเรา ฉันนั้น
– “วันนี้ มีเรื่องใดในชีวิตของเราบ้าง ที่ยังไม่ยอมวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง?”
– พื้นที่ใดๆในชีวิตของเรา ไม่อาจมีชีวิตได้ จนกว่าเราจะยอมให้พระองค์ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตแทรกซึมเข้าไป ด้วยการไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริง

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry