Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:31-33) { อาหารที่ไม่รู้จัก }

31ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เชิญรับประทานเถิด” 32แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้” 33พวกสาวกจึงถามกันว่า “มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือ” 

[แนวคิด] :
– สาวกรู้ว่าพระเยซูคงทั้งหิวและเหนื่อยล้า พวกเขาจึง ภูมิใจเสนอสิ่งที่จะทำให้พระองค์อิ่มและสดชื่น ได้แก่ อาหารที่พวกเขาเข้าไปในเมืองซื้อมาให้
– แต่พระเยซูสอนสาวกว่า สิ่งที่ทำให้พระองค์อิ่มและสดชื่นจริงๆ ไม่ใช่อาหารเหล่านี้ แต่เป็นอาหารสวรรค์ ที่พวกเขายังไม่เข้าใจในเวลานั้น
– สาวกจึงสงสัย มีใครทำให้พระองค์อิ่มแล้วหรือ ไม่น่าจะมีนี่นา ซึ่งความจริงมี ก็คือ หญิงที่บ่อน้ำทำให้พระองค์อิ่ม เมื่อพระองค์ได้กระทำตามพระทัยพระบิดา มาตามหาลูกสาวสุดที่รักของพระองค์กลับบ้าน

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เราอาจทุ่มเทเต็มที่ในการทำบางอย่างเพื่อพระเจ้า แต่คำถามที่เราควรถามตนเองอยู่เสมอคือ “สิ่งที่เรากำลังวันนี้ พระเยซูชื่นใจหรือเปล่า?”
– การทำงานรับใช้หลายอย่างอาจดูมีคุณค่ามากในสายตาของมนุษย์ แต่การรับใช้ที่มีคุณค่าที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้า คือการสำแดงความรักต่อผู้อื่นเพราะเหตุความรักที่เรามีต่อพระเยซู นั่นเอง


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry