Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:11) { อย่าอกตัญญู }

11 คนนั้นจึงตอบเขาเหล่านั้นว่า “ท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรค ได้สั่งข้าพเจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของเจ้าแบก เดินไปเถิด’ ”

แนวคิด :
– ชายผู้ป่วยมา 38 ปี เพิ่งพบการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเยซู แต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น เมื่อเขาต้องเผชิญปัญหา พวกยิวตำหนิเขาที่ยกแคร่ เขาก็ลืมพระคุณโดยพลัน แล้วหันมาชี้ความผิดไปที่พระเยซูแทน
– สังเกตท่าทีของเขาได้จากข้อ 15 เมื่อเขารู้ชื่อพระเยซูแล้ว เขาก็กลับมาบอกพวกยิว เพื่อตัวเองจะพ้นจากการถูกตำหนิ ซึ่งทำให้พวกยิวแค้นและคิดจะฆ่าพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– บางครั้งเราก็เป็นเหมือนชายคนนี้
– เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเรา เราก็ดีใจขอบคุณพระเจ้า แต่ต่อมาไม่นานเมื่อดูเหมือนมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น เราก็หันมาบ่น หันมาต่อว่าพระเจ้าเสียแล้ว
– ขอพระเจ้าทรงช่วยและทรงเตือนเรา ไม่ให้มีท่าทีเช่นนั้นต่อพระองค์
– อย่าลืมพระคุณ อย่าอกตัญญู


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry