Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:31 ) { หยั่งความเชื่อบนพระคำ}

31 แต่มีหลายคนในหมู่ประชาชนนั้นวางใจในพระองค์และพูดว่า “เวลาที่พระคริสต์เสด็จมา พระองค์จะทรงทำหมายสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ได้ทำหรือ?”

แนวคิด :
– ในกรุงเยรูซาเล็มช่วงเวลานั้น มีบางคนอยากจะฆ่าพระเยซู บางคนยังสงสัยพระเยซู และมีหลายคนเชื่อวางใจในพระเยซู
– เหตุที่พวกเขาเชื่อ เพราะว่า พวกเขาได้เห็นหมายสำคัญมากมายที่พระเยซูได้ทรงกระทำ แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์
– ดังที่ยอห์นกล่าวไว้ว่า “มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น” (ยน. 21:25)
– พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ดังที่พวกเขาคาดหวังว่า พระมาซีฮาจะมาทำการอัศจรรย์เช่นนั้น
– ดังที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ ใน อสย. 35:5-6 “แล้วตาของคนตาบอดจะได้เห็น และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดอย่างกวาง และลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดี…”
– พวกเขาจึงรู้ว่าพระเยซู คือ พระมาซีฮา
– น่าสนใจที่ พวกผู้นำยิวและประชาชนคนอื่นๆก็ได้เห็นเหมือนกัน แต่พวกเขาไม่ได้วางใจในพระเยซู แสดงว่าการเห็นหมายสำคัญไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่า คนที่เห็นจะเชื่อวางใจในพระเยซู เฉพาะคนที่เห็นแล้วใส่ใจในคำตรัสของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะเกิดความเชื่อในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– การอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้เราเกิดความเชื่อ จนกว่าเราได้นำการอัศจรรย์นั้นมาเชื่อมเข้ากับพระคำของพระเจ้า แล้วความเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เชื่อในการอัศจรรย์แต่เชื่อในพระคำของพระเจ้า
– ยกตัวอย่าง เมื่อเราอธิษฐานแล้วได้รับคำตอบ เราก็นำเหตุการณ์ที่ได้รับคำตอบอย่างอัศจรรย์มาเทียบกับพระคำของพระเจ้า เช่น (ยก. 5:16) “…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น
– อีกตัวอย่าง เมื่อเราได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ ก็เอาไปเทียบ (รม. 8:28) “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า …” โอ้ว!!! จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น
– แถมอีกตัวอย่าง เมื่อเราจนปัญหาหาทางออกไม่เจอ ก็อธิษฐาน แล้วก็พบทางออก ก็นำไปเทียบกับ (ยก. 1:5) “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ” โอ้ว!!! จริงๆด้วยพระคำเป็นความจริง > ความเชื่อในพระคำก็เพิ่มทวีขึ้น
– การฝึกฝนทำเช่นนี้ ความเชื่อของเราจะหยั่งรากลึกบนพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่แค่บนการอัศจรรย์


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry