Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน10:41) { สิ่งยิ่งใหญ่ที่ยอห์นได้ทำ }

41 คนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ กล่าวว่า “ยอห์นมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลย แต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริง”

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูมาที่ซึ่งยอห์นเคยให้บัพติศมา คนจำนวนมากระลึกถึงคำของยอห์นได้ว่า ทุกสิ่งที่ยอห์นเป็นพยานถึงพระเยซูเป็นความจริง ยอห์นเป็นพยานเพื่อจะบอกว่าพระเยซูคือพระมาซีฮา ที่คนยิวทั้งหลายรอคอยมานาน
– ตลอดการรับใช้พระเจ้าของยอห์น เขาไม่เคยทำการอัศจรรย์เลย เขาทำอย่างเดียวคือ เป็นพยานเรื่องของพระเยซู
– ยอห์นไม่เคยทำให้คนตายฟื้นจากความตายเลยสักคนเดียว แต่คำประกาศของเขาทำให้อิสราเอลทั้งชาติฟื้นขึ้นมาจากความตายฝ่ายวิญญาณหันมาสนใจเรื่องของพระมาซีฮาอีกครั้ง
– พระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่า คนจำนวนมากตระหนักแล้วว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

การประยุกต์ใช้ :
– การรับใช้ที่เราทำไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม ถ้าทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู งานนั้นจะเป็นพระพรยิ่งใหญ่สำหรับผู้คนมากมายในอนาคต
– (ฮบ. 6:10) “เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์…”
– ยอห์นไม่ได้ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ แล้วตอนนี้ยอห์นก็ตายไปแล้วด้วย แต่บัดนี้สิ่งที่ยอห์นได้ทำไป ทำให้คนจำนวนมากยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา
– เมื่อเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบให้เราทำในวันนี้ เมื่อถึงเวลากำหนดของพระเจ้า พระองค์เองจะเป็นผู้ทรงกระทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดผลมากมาย


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry