Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน10:25) { สิ่งที่ทรงทำเป็นพยานยืนยัน }

25 พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อ สิ่งซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเรา ก็เป็นพยานให้แก่เรา

แนวคิด :
– พระเยซูทรงตอบพวกยิว ที่เขาคิดว่าพระองค์ไม่ได้บอกพวกเขาว่า พระองค์เป็นใคร
– พระเยซูตอบว่า พระองค์บอกแล้ว ซึ่งพระเยซูบอกมาหลายครั้งแล้ว เช่น ยน. 5:19, 8:36, 8:56, 8:58, 9:36 แต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อ
– พระเยซูอธิบายว่า การอัศจรรย์ที่พระเยซูทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระบิดา ก็ยังยืนยันด้วยว่า พระองค์เป็นใคร
– สิ่งที่พระเยซูทำ เช่น รักษาคนป่วย , ขับผีออก, รักษาคนโรคเรื้อน, ทำให้คนตาบอดมองเห็น , ทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน , ทำให้คนใบ้พูดได้ , ทำให้คนง่อยเดินได้ และทำให้คนตายเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในชีวิตของเรา ในอดีตที่ผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันว่า พระองค์เป็นใครสำหรับชีวิตของเรา
– พวกยิวแม้ได้ยิน ได้เห็น สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับพระองค์อยู่ดี ขออย่าให้เรามีจิตใจที่แข็งกระด้างเหมือนอย่างพวกยิวเหล่านั้น
– วันนี้ พระเยซูทรงเป็นใครในชีวิตของเรา?


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry