Select Page

เราเปลี่ยนความจริงในอดีตไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนทัศนคติต่อมันในวันนี้ได้ เราเปลี่ยนสถานการณ์ คนรอบข้างไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตมันได้

ข่าวดี #พี่น้องชาวไทยในยุโรป!!!
สัมมนา เรื่อง ”ชัยชนะและเสรีภาพ”

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษจิกายน 2018 เมือง Mannhiem, Germany

สัมนาในหลักสูคร เรื่องการปลดปล่อยเยียวยา เนื้อหา
1. การแก้ไขและรักษานิสัยบาปที่อ่อนแอ
2.เข้าใจความรักของพระบิดา
3. ฤทธิอำนาจแห่งโลหิตและไม้กางเขน

#พิเศษลงทะเบียนก่อน15กรกฏาคม18

รับหนังสือ การเยียวยาปลดปล่อย เรืองแม่น้ำแห่งชัยชนะด้วยตัวเอง ผู้เขียน โดย. อจ. เจริญ ยธิกุล (จำนวนจำกัด)

ค่าลงทะเบียน 45 ยูโร พร้อมที่พัก อาหาร เบรก
ผู้ที่ไม่พัก ค่าลงทะเบียน 18ยูโร (ราคานี้รวมอาหาร เบรกและเอกสารแล้ว)

#ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ไลน์ หรือเฟสบุ๊คตามโปสเตอร์