Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:4) { วิธีของพระเยซู }

ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้ว

แนวคิด :
– ทำไมข้อนี้จึงถูกบันทึกในพระธรรมตอนนี้? มันเกี่ยวอะไรกับบริบทขึ้นไปบนภูเขา?
– ลึกซี้งมาก!!!…ขอบคุณพระเจ้า
– พระเยซูเริ่มงานรับใช้ ตอนอายุ 30 ถูกตรึงตอน อายุ 33
– ตลอดช่วงของการรับใช้ พระองค์พบเทศกาลปัสกา 3 ครั้ง
– ครั้งแรก ยน.2:13 “เทศกาลปัสกา ของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”
– ครั้งสุดท้าย ช่วงที่พระองค์ถูกตรึง ยน. 13:1 “ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา …”
– ครั้งที่จะถึงในข้อนี้ เป็นครั้งที่ 2 (ระหว่างครั้งแรกและครั้งสุดท้าย)
– ช่วงเวลาสำคัญ ขนาดนี้ พระองค์จงใจขึ้นบนภูเขา ปลีกตัวจากฝูงชน เพื่อคุยกับพระบิดา และ เพื่อสอนและเตรียมสาวกสำหรับวันยิ่งใหญ่ ในปัสกาครั้งต่อไป
(สำหรับเรา Happy Birthday เพื่อระลึกถึงวันเกิด สำหรับพระองค์ วันนั้นเป็น 1ใน2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาของการรับใช้ ที่จะระลึกถึง “วันตายของพระองค์”)

การประยุกต์ใช้ :
การเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเผชิญหน้ากับเรื่องสำคัญ คือ การปลีกตัวเพื่อแก่การอธิษฐาน
– วันนี้ เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับเรื่องสำคัญๆ แต่ละครั้งในชีวิต เราทำอย่างไร?
– แล้วตั้งแต่นี้ต่อไป

 

เราจะทำอย่างไรใช้ “วิธีของพระเยซู”

หรือ

จะใช้ “วิธีของเราเอง”

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry