Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:41) { วางใจเพราะพระคำ }

41และคนอื่นเป็นจำนวนมากได้วางใจ เพราะพระดำรัสของพระองค์

[แนวคิด] :
-ก่อนหน้านี้คนจำนวนมาก วางใจในพระเยซูเพราะถ้อยคำของหญิงที่บ่อน้ำ(ยน. 4:39) แต่เมื่อพระเยซูพักกับพวกเขา 2 วัน ก็มีคนวางใจในพระเยซูเพิ่มมากขึ้น เพราะได้ยินคำตรัสของพระเยซูด้วยตัวของพวกเขาเอง
– คำพยานเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำคนมาหาพระเจ้า แต่เมื่อคำพยานนั้นทำงานร่วมกับพระคำของพระเจ้าก็จะยิ่งทวีผลขึ้นอีกอย่างมากมาย

[การประยุกต์ใช้] :
– การมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี แต่การมีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับการเพิ่มความเชื่อวางใจในพระเจ้า
– อ่านพระคำ ฝึกทำตาม สังเกตผลที่เกิดขึ้น >>> นำไปสู่การมีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้า ซึ่งจะมีผลให้ความเชื่อเราของเราเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry