Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน13:10) { ล้างแค่เท้าก็พอ }

10 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั้น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน” 

แนวคิด :
– พะเยซูตรัสตอบเปโตรว่า ไม่จำเป็นต้องล้างมือ ล้างศรีษะ เพราะว่าพวกเขาสะอาดทั้งตัวแล้ว ล้างแค่เท้าก็เพียงพอแล้ว
– หมายถึง พวกเขาได้รับการชำระให้สะอาดด้วยพระโลหิตของพระเยซู ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์ เหมือนใน ยน. 15:3 ที่พระเยซูกล่าวว่า “พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” เมื่อใครวางใจในถ้อยคำของพระเยซู ผู้นั้นก็รับการชำระให้สะอาด
– แต่ยังคงจำเป็นต้องล้างเท้า คือต้องรับการชำระจิตใจ เปลี่ยนแปลงจิตใจ ต่อไป เพราะเท้าซึ่งดำเนินไปในวิถีของชีวิตในแต่ละวัน ยังคงมีโอกาสผิดพลาดและสกปรกได้
– นั่นคือ การปรนนิบัติที่พระเยซูทรงกระทำแก่พวกสาวก ไม่ใช่เพียงทำครั้งเดียวบนไม้กางเขนเท่านั้น แต่ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อพวกเขายังคงอ่อนแอและผิดพลาดไปในการดำเนินชิวตแต่ละวัน พระเยซูผู้อยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระบิดายังคงปรนนิบัติพวกเขาต่อไป ด้วยการทูลขอแทนพวกเขาต่อหน้าพระบิดา
– ซึ่งในข้อต่อมา พระเยซูก็บอกให้สาวกทำเช่นนั้นต่อกันและกันเช่นกัน(ข้อ 14-15) คือ ปรนนิบัติกันเสมอไป
– ส่วนยูดาส แม้จะได้ยินถ้อยคำของพระเยซู แต่เขาไม่ได้วางใจในพระเยซู จึงไม่ได้รับการชำระให้สะอาด พระเยวูจึงกล่าวว่า “พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน”

การประยุกต์ใช้ :
– เราวางใจในพระเยซู ดังนั้นเราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พ้นโทษบาปแล้ว
– แต่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เรายังคงผิดพลาดพลั้งไปอยู่เสมอ
– ให้เราเข้ามาหาพระเยซูอยู่เสมอ ขอการชำระ ขอการอภัย ในความผิดพลาดพลั้งไปของเรา และขอการเปลี่ยนแปลงโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกๆวัน
– สรรเสริญพระเยซู พระองค์ไม่เพียงแต่สิ้นพระชนม์ชำระล้างบาปของเราทั้งสิ้นแล้วเท่านั้น แต่พระองค์ยังคงพร้อมให้อภัยและเปลี่ยนแปลงเรา ให้อภัยบาปผิดที่เราผิดพลาดพลั้งไปในทุกๆวันอีกด้วย


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry