Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:44) { ลูกมาร }

44 ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา 

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกยิวว่า เหตุที่เขาทนฟังสิ่งที่พระเยซูสอนไม่ได้ เพราะเขาทำตัวเป็นลูกของมาร
– “พ่อของท่าน คือ มาร” ความจริงแล้ว มารไม่ใช่พ่อผู้คลอดพวกเขาออกมา และแน่นอนมารไม่ใช่ผู้สร้างพวกเขาขึ้นมา ดังนั้นทั้งๆที่มารไม่ใช่พ่อของพวกเขา แต่พวกเขากลับทำตัวเป็นเหมือนลูกของมาร ด้วยการทำตามแบบอย่างที่มารกระทำ
– มาร โกหก เกลียดความจริง และเป็นฆาตกร พวกเขาทำเหมือนเปี๊ยบ
– ทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเขาและทรงรักเมตตาต่อพวกเขา แต่พวกเขากลับไม่ฟังพระองค์ ไม่เชื่อฟังพระองค์ ทำสิ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระองค์
– ในขณะเดียวกัน ทั้งที่ มาร เกลียดพวกเขา อยากให้พวกเขาและคนที่เขารักตาย และมารพูดโกหกต่อพวกเขาตลอดไม่เคยพูดความจริงเลย แต่พวกเขากลับสมัครเป็นลูกมาร ทำตัวเหมือนอย่างมาร และทำสิ่งที่เป็นความประสงค์ของมาร…ช่างน่าเศร้าจริงๆ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ พระเจ้า ผู้ทรงสร้างเรา ทรงรักเราอย่างที่สุด ทรงประทานพระคุณพระเมตตาอย่างเหลือล้นแก่เรา และทรงให้เราเป็นบุตรของพระองค์
– ในขณะที่มารซาตาน เกลียดเราเข้ากระดูกดำ มันพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตของเราและของคนที่เรารัก มันพยายามฉุดลากเราเพื่อจะให้ลงไปรับโทษแสนทรมานในบึงไฟนรกร่วมกับมัน
– วันนี้ เราจะเลือกทำตัวเป็นลูกของใคร?
– วันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา ขอเพียงเรายินดีให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา พระองค์จะนำเราไปในทางแห่งบุตรของพระเจ้า
– แต่หากเราปฏิเสธ ไม่ยอมให้พระองค์สอนและนำในชีวิตของเรา เนื้อหนังของเราจากฉุดลากเรา ให้ไปทำตามวิถีของมารซาตานผู้เกลียดชังเรา จนเราทำตัวเป็นเหมือนดังลูกของมาร
– ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ให้ทำตัวสมกับเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเถิด


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry