Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:7 ) { ลืมดูตัวเอง }

และเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆ พระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิด ก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อน”

แนวคิด :
– ฉธบ. 17:2-7 พูดถึง การลงโทษคนที่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยการไปปรนนิบัติพระอื่น นมัสการพระเหล่านั้น ว่า ให้ลงโทษด้วยการเอาหินขว้างให้ตาย โดยพยาน 2-3 คนที่ชี้ความผิดของเขา จะเป็นคนขว้างหินเป็นคนแรก นั่นคือ พยานไม่ได้ทำบาปนั้น แต่พยานยืนยันได้ว่าคนนั้นทำบาปนั้น พยานจึงมีสิทธิขว้างคนแรก
– (ฉธบ. 17:7) ในการประหารชีวิตนั้น ให้พวกพยานลงมือก่อน ต่อไปคนทั้งปวงจึงร่วมมือด้วย…
– แต่ครั้งนี้ต่างออกไป พยานเองก็มีบาปด้วย เมื่อพระเยซู ตรัสว่า “ใครในพวกท่านไม่มีบาป ให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก” เหมือนกับกล่าวว่า “พยานคนใดไม่มีความผิด ก็มีคุณสมบัติขว้างหินเป็นคนแรก”
– “ไม่มีบาป” ที่พระเยซูตรัส ไม่น่าจะหมายถึงไม่มีบาปใดๆเลย เพราะคงไม่มีใครเลยที่เป็นเช่นนั้น (แม้แต่โมเสส) แต่น่าจะหมายถึง ไม่มีบาปที่ทำให้เสื่อมเสีย หรือบาปของการล่วงประเวณีเหมือนหญิงคนนี้
– เพราะว่า ในฉธบ.17:7 ถึงแม้พยานจะเป็นคนบาป แต่ไม่ได้ทำบาปเรื่องการนมัสการพระอื่น ก็มีสิทธิขว้างหินใส่คนที่นมัสการพระอื่น เป็นคนแรก
– นี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่พระเยซู ไม่อยากจะตอบพวกเขา จนพวกเขารบเร้าให้ตอบจริงๆ พระองค์จึงตอบ เพราะคำตอบนั้นเป็นการประจานบาปชั่วของทุกคนที่อยู่ที่นั่น
– เมื่อพระองค์จะตอบ เพื่อความเป็นธรรม พระองค์จึงยืนขึ้น แล้วประกาศให้ทุกคนได้ยินพร้อมๆกัน ถึงความบาปชั่วของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :
– เรามักเห็นความผิดของคนอื่นอย่างชัดเจน แต่ไม่สังเกตหรือรับรู้ความผิดของตนเอง
– ก่อนจะกล่าวโทษคนอื่น เราควรขอพระเจ้าทรงช่วยเราพิจารณาตัวเราเองว่า เรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะตำหนิหรือกล่าวโทษคนอื่นหรือไม่ หรือเราเองที่ควรจะต้องกลับใจ
– ด้วยวิธีนี้ เมื่อเราเห็นความผิดของคนอื่น จะช่วยทำให้เรายิ่งพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry