Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(กจ. 26:1-3) { ลาภใหญ่ }

“ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระบาทถือว่า เป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทวันนี้ ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้น” กจ. 26:2

แนวคิด :
– ขณะนี้ เปาโล ถูกจับโดยทหารโรม ถูกพวกยิวใส่ร้ายป้ายสี ถูกขังโดยไม่มีความผิดอยู่ที่เมืองซีซารียา ถูกพวกยิวเตรียมแผนลอบฆ่าไว้แล้ว ถูกผู้ว่าราชการเฟลิกส์ไถเงินแต่ไม่มีให้จึงขังต่อไปแบบไร้ความผิดอีก 2 ปี จนเฟสทัสผู้ว่าราชการเมืองคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ ก็กำลังคิดเอาใจพวกยิวด้วยการส่งเปาโลกลับไปตายที่เยรูซาเล็ม
– ยิ่งไปกว่านั้น กษัตริย์อากริปปา ลูกชายของ กษัตริย์เฮโรดอากริปปา ผู้สั่งตัดคอยากอบ(กจ.12:1-2) ก็เรียกตัวเปาโลมาเข้าพบอีกด้วย
– ท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดัน ทุกข์ยาก แสนลำบาก ไม่เป็นธรรม สารพัดปัญากดดันเข้ามาสู่ชีวิต ความตายรออยู่ตรงหน้า ปรากฏว่า เปาโลกล่าวว่า “เป็นลาภใหญ่” (ข้อ2) เขาดีใจมากเพราะวันนี้เขาจะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้า ด้วยการเป็นพยานแก่กษัตริย์อากริปปา

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ว่าสถานการณ์ของเราในวันนี้จะเป็นเช่นไร เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้เสมอ
– ไม่ว่าสถานการณ์ของเราในวันนี้จะเป็นเช่นไร เราก็สามารถเลือกยังคงไม่รับใช้พระเจ้าอยู่ดีได้เช่นกัน
“วันนี้ จะเลือกแบบไหนดี?”