Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1คร. 8:1-13) { รู้เพื่อรัก }

“แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น” 1คร. 8:3

แนวคิด
– พระเยซูเตือนว่า ในวันสุดท้าย จะมีหลายคนที่พระองค์จะตรัสกับพวกเขาว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” แต่ในพระคำตอนนี้ บอกชัดเจนว่า มีคนพวกหนึ่งที่พระเจ้าจะไม่พูดกับพวกเขาแบบนั้นแน่ๆ คือ “คนที่รักพระเจ้า” (ข้อ3)
– ข้อ1 “ความรู้นั้นทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น” ชี้ให้เห็นถึง ความรู้และความรัก
>> การมีความรู้เรื่องพระเจ้านั้นดี แต่ถ้านำความรู้นั้นมาใช้ ให้กลับเป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ใดๆ นอกจากจะคิดว่าตัวเองแน่ และคอยแต่ตำหนิคนอื่น
>> การนำความรู้เรื่องพระเจ้ามาใช้ เพื่อให้เรารักพระเจ้ามากขึ้น ความรู้นั้นจึงมีค่ามหาศาล และวิธีที่จะรักพระเจ้านั้นก็คือ สำแดงความรักต่อพี่น้องนั่นเอง
– ข้อ 2 เตือนว่า คนที่คิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องพระเจ้าดีแล้ว จริงๆอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆก็ได้ และสำคัญยิ่งกว่านั้นคือ พระเจ้าอาจไม่รู้จักเขาก็ได้ (“เราไม่รู้จักเจ้า”) แต่สิ่งที่รับประกันได้แน่ๆว่า พระเจ้ารู้จักเขา เขาเป็นคนของพระเจ้า คือ เมื่อเขารักพระเจ้า
*** ดังนั้น ชีวิตคริสเตียนไม่สำคัญว่า เรารู้เรื่องพระเจ้ามากแค่ไหน แต่สำคัญว่า เราเอาความรู้เรื่องของพระเจ้ามาปฏิบัติเพื่อเราจะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพียงใด
– ข้อ 4-13 เป็นตัวอย่างชัดเจน ที่แสดงว่า คนนั้นรักพระเจ้าจริง หรือ รักแต่ปาก คือดูจากการปฏิบัติของเขาต่อพี่น้อง คนที่รักพระเจ้าจะรักพี่น้อง จะไม่ทำร้ายพี่น้อง(ทำให้พี่น้องสะดุด) ทั้งที่เป็นสิทธิของเขา(ข้อ9) เขาทำได้ ไม่ผิด แต่เขาจะยินดียอมที่จะไม่ทำบางอย่างหากสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อพี่น้องในพระคริสต์
– ให้เรามาสำแดงควมรักจ่อพระเจ้า ด้วยการสำแดงความรักต่อพี่น้องกันเถิด

การประยุกต์ใช้ :
– มีความรู้พระคัมภีร์เป็นสิ่งดี แต่รู้แล้วไม่นำมาใช้ จะเป็นผลร้าย เพราะทำให้เราลำพอง คิดว่าตนเองดีและคอยตำหนิคนอื่น เราควรนำความรู้ในพระคำของพระเจ้า มาใช้ช่วยให้เรารักพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น
– วันนี้ เป็นวันพิเศษ วันเริ่มต้นปีใหม่ เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะตั้งใจใหม่ ที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เพื่อ เป้าหมายเดียว “เพื่อเราจะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น”
“ขอให้ปีนี้ ฉันรักพระเยซูมากยิ่งขึ้น มากกว่าปีที่แล้ว….อาเมน”