Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยก. 4:17 ) { รู้อะไรดี ไม่ทำ ก็บาป }

“เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป” ยก. 4:17

แนวคิด
– ความรู้เป็นสิ่งดี แต่รู้แล้วไม่ทำก็ไม่ต่างอะไรกับไม่รู้ อาจเกิดผลร้ายยิ่งกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำไป เพราะเมื่อรู้แล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่น ซึ่งหากเขาไม่ทำ เขาจะกลายเป็น “คนที่ยังชั่วเหมือนกับคนอื่นแต่คิดว่าตนเป็นคนดีกว่าคนเหล่านั้นแล้ว”
– รู้ว่า จะทำสิ่งดีได้อย่างไร แต่ไม่ทำสิ่งดีนั้น นั่นก็คือเรากำลังสนับสนุน เห็นด้วยกับสิ่งชั่วนั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :
ถาม : เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรดี?
ตอบ :
– คนทั่วไป มโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในเขาจะสอนเขา
– เราผู้เป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเราจะทรงสอนเรา

เมื่อพระวิญญาณสอน แล้ว เราไม่คิดแม้แต่จะตั้งใจที่จะทำตาม เราก็กำลัง จงใจไม่เชื่อฟังพระวิญญาณนั่นเอง
แต่ ถ้าเราเริ่มตั้งใจที่จะทำ พระวิญญาณจะประทานกำลังและจัดเตรียมสถานการณ์เพื่อช่วยเราให้เราสามารถทำตามการสอนของพระองค์ได้ แม้บางครั้งเราอาจจะทำไม่สำเร็จในคราวเดียวแต่ค่อยๆทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน