Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:46) { รู้ว่าจริง แต่ไม่เชื่อ }

46 มีผู้ใดในพวกท่านหรือ ที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิด ถ้าเราพูดความจริง ทำไมท่านจึงไม่เชื่อเรา 

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า ทั้งที่พวกเขา ก็รู้แน่ชัดแล้วว่าพระเยซูไม่มีความผิด พระองค์พูดความจริง ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อในความจริงที่พระเยซูบอกอยู่ดี
– พระเยซูพยายามชี้ให้พวกเขาเห็นว่า ที่เขาไม่เชื่อ ไม่ใช่เพราะเนื้อหาที่ได้ยินไม่ถูกต้อง แต่เพราะจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้าง

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราคิดว่าสิ่งที่พระเยซู พูดนั้นเป็นความจริง หรือ เป็นคำโกหก?
– ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความจริง แล้วทำไมเรายังไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของพระองค์อีก
เช่น
(มธ. 6:33) แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้
และอื่นๆอีกมากมาย
– ให้เรารีบตัดสินใจเสียวันนี้ เลยดีกว่า ว่า “ฉันเชื่อว่าทุกถ้อยคำของพระเยซูเป็นความจริง ฉันจะเชื่อถ้อยคำของพระองค์ทุกถ้อยคำ”


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry