Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:42) { รักไม่จริง }

42 แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่าน

แนวคิด :
– พวกยิวทำราวกับรักพระเจ้ามากมาย ด้วยการพยายามทำโน่นนี่มากมาย พยายามค้นหาความรอดในพระคัมภีร์
– แต่พระเยซู ตรัสว่า พวกเขาไม่มีความรักต่อพระเจ้าจริงๆ เพราะเขาทำสิ่งที่อยากทำ แต่ไม่สนใจว่าพระเจ้าตรัสอะไร

การประยุกต์ใช้ :
– การทำอะไร มากมาย ที่ดูเหมือนทำเพื่อพระเจ้า ไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันว่าเรารักพระเจ้า
– การกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า มากกว่าการทำตามใจของตนเองต่างหาก ที่พิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าจริงๆ


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry