Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน14:23) { รักตอบพระเยซู }

23 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา 

แนวคิด :
– พระเยซูตอบคำถามของยูดาส เกี่ยวกับการสำแดง(ข้อ22) ว่า ถ้าใครที่รักตอบรักที่พระเยซูทรงรักเขา คนนั้นก็จะเข้าถึงรักที่พระบิดาทรงรักเขาได้ และยิ่งกว่านั้น พระบิดาและพระเยซูจะมาสถิตกับเขา…..ว้าว!!!!
– “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา” ใครรักพระเยซูนั้น พระเยซูรู้เมื่อใด? แน่นอนย่อมไม่ใช่เมื่อเขาเริ่มประพฤติตามคำของพระองค์ดอก พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู ทรงทราบทุกสิ่งก่อนตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้ว
– คนที่ไม่รู้ ก็คือตัวมนุษย์เอง เขาคิดว่าเขารักพระเยซู แต่ความจริงอาจหาเป็นเช่นนั้นไม่ วิธีที่ตัวเขาเองจะรู้ได้ว่าเขารักพระเยซูจริงหรือไม่ เขาสังเกตได้จากพฤติกรรมของเขาว่า เขาประพฤติตามคำของพระเยซูหรือไม่
– สำหรับคนที่รักพระเยซู ไม่ใช่เขาเริ่มรักพระเยซูก่อน เขาเพียงแค่ตอบสนองความรักอันหาที่เปรียบมิได้ที่พระองค์ทรงรักเขา ก็เท่านั้นเอง และเมื่อเขารักตอบพระเยซูแล้ว เขาจะเริ่มรับรู้ได้ว่าพระบิดาทรงรักเขามากเพียงใด พระบิดาทรงรักเขาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาเสียอีก แต่เขาไม่รู้เท่านั้นเอง บัดนี้เขารับรู้รักนั้นได้แล้วและสามารถเรียกพระเจ้าได้ว่า อับบา(พ่อ) (รม. 8:15)
– และสำหรับคนที่รักตอบพระเยซูนั้น ทั้งพระบิดาและพระเยซู จะมาหาเขา และจะสถิตอยู่กับเขาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งหมายความว่า พระเจ้าผู้เป็นตรีเอกานุภาพทรงสถิตกับเขา ณ ที่นั่นเขาพบสวรรค์อย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะที่เขายังอยู่ในโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมสิ้นพระชนม์อย่างทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเรา สมควรอย่างที่สุดที่เราจะรักตอบพระองค์
– และโดยการรักตอบพระเยซู จะนำเราไปพบและเข้าใจ ความรักของพระบิดา และการทรงสถิตของพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่ภายในเรา
– วันนี้เรารักตอบพระเยซูมากแค่ไหน สังเกตได้จากการประพฤติของเราว่า เชื่อฟังพระคำของพระองค์มากเพียงใด


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry