Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยก. 5:1-6){ ระวังตัวให้ดี!!! คนมั่งมี }

“ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า” ยก. 5:5

แนวคิด :
• “ฟังให้ดีนะ พวกคนมั่งมี …เพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย” (ข้อ1)
• พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนว่า “คนมั่งมี กำลังจะพบหายนะ”…เราต้องมีเงินเท่าไหร่ ถึงเรียกว่าเป็น “คนมั่งมี”
>>> ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เรามี “คนมั่งมี” แต่จากบริบทกำลังหมายถึง คนที่ใช้ทรัพย์เงินทองเพื่อตนเองเท่านั้นและคนที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นเพื่อให้ได้เงินทองมาเป็นของตน
• ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นที่มีไม่จีรังยั่งยืน(ข้อ2-3) หน่ำซ้ำมันยังจะเป็นพยานกล่าวโทษคนที่ถือครองมันอีกด้วย หากเขาไม่ได้ใช้มันอย่างที่สมควรจะทำ(ข้อ3)
• การมีเงินทองไม่ผิด แต่ พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนสติเกี่ยวกับอันตรายของมัน อยู่ที่
– การได้มาซึ่งเงินทอง…โดยการกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบผู้อื่นเหรือไม่?
– การใช้เงินทองที่เราได้มา…เพื่อตัวเองเท่านั้นหรือเปล่า?
(เรื่องเศรษฐีกับลาซาลัส เศรษฐีนั้นไม่ใช้เงินที่มีอยู่เพื่อลาซาลัสผู้น่าสงสารเลย)
• บำเรอ…วันประหาร แปลได้ว่า “ขุนจิตใจไว้ให้อ้วนพี…เพื่อรอวันถูกเชือด” …คนที่ไม่ทรัพย์ของตนที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ก็เป็นดังนั้นแหละ

การประยุกต์ใช้ :
• ไม่สำคัญว่าเราเป็น “คนมั่งมี” หรือ “คนมีมั่งไม่มีมั่ง” ที่สำคัญก็คือ การได้มาซึ่งเงินทองของเราชอบธรรมหรือไม่? และ การใช้เงินทองเของเราเราให้เห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยหรือเปล่า?
• ไม่ว่าเราจนแค่ไหน มีคนจนกว่าเราเสมอ…เราควรเริ่มมองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา แล้วเริ่มหยิบยื่น น้ำใจ การช่วยเหลือ ไปยังคนเหล่านั้น เพื่อเงินทองที่เรามีอยู่จะไม่เป็นเหตุกล่าวโทษเรา แต่จะเป็นประตูพระพรที่จะนำการอวยพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเรา ในชีวิตนี้และในเมืองสวรรค์