Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:38-39) { ยินดีต้อนรับ }

ยน.1:38-39 38พระ‍เยซู​ทรง​เหลียว​กลับ​มา​และ​เห็น​เขา​ตาม​พระ‍องค์​ไป จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ท่าน​หา​อะไร” และ​เขา​ทั้ง‍สอง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “รับ‌บี (ซึ่ง​แปล‍ว่า​อา‌จารย์) ท่าน​อยู่​ที่‍ไหน” 39พระ‍องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “มา​ดู‍เถิด” เขา​ก็​ไป​และ​เห็น​ที่​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​พำ‌นัก และ​วัน​นั้น​เขา​ก็​ได้​พัก​อยู่​กับ​พระ‍องค์ เพราะ​ขณะ‍นั้น​ประ‌มาณ​สี่​โมง​เย็น​แล้ว

[แนวคิด] :
– สาวก 2 คน ของยอห์นเดินตามพระเยซู แบบกล้าๆกลัวๆ ไม่ได้พูดอะไร จนพระเยซู ถามพวกเขา “ท่านหาอะไร?” เพื่อพวกเขาพูดความปรารถนาของตนออกมา
– พวกเขาตอบด้วยคำถามว่า “รับบี ท่านพักอยู่ที่ไหน?” ไม่ใช่เพราะอยากรู้อยากเห็นว่าที่พักพระเยซูเป็นอย่างไร แต่หมายถึงเพื่อจะไปหาพระองค์ ยามพระองค์สะดวก อาจจะพรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรือวันไหนๆ
– พระเยซู ไม่ให้พวกเขาต้องรอเนิ่นนานถึงพรุ่งนี้ พระองค์ตอบว่า “มาดูเถิด” คือ มาคุยกันวันนี้ได้เลย
– แล้วพวกเขาก็ได้สิ่งดีเกินคาด ไม่เพียงแต่ได้มีโอกาสคุยกับพระเยซูเท่านั้น ได้พักกับพระเยซูเลยในคืนนั้น

[ประยุกต์ใช้] :
– เรา ผู้ที่มาหาพระเยซู พระองค์อยากให้เราไตร่ตรองให้เข้าใจตัวเองก่อนว่า เรามาหาพระเยซูทำไม?
– ผู้มาหาพระเยซู พระองค์ยินดีต้อนรับเสมอ และเขารับการยินดีต้อนรับมาก เกินยิ่งกว่าที่เขาคาดไว้เสียอีก

“เชิญมาหาพระเยซู วันนี้เลย อย่ารอเนิ่นช้าอีกต่อไปเลย พระองค์พร้อมที่จะต้อนรับเราด้วยความรักอันแสนอบอุ่นของพระองค์”