Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน13:7) { ยังไม่ถึงเวลาเข้าใจ }

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่อง แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ” 

แนวคิด :
– พระเยซูทรงตอบคำถามของเปโตร ว่า แม้ตอนนี้เขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ว่า
พระองค์จะสอนอะไร หรือปรารถนาให้พวกเขาได้รับ
– แม้พระเยซูจะอธิบายให้เขาฟังบ้างใน ยน. 13:14-15 เขาก็เข้าใจได้แค่บางส่วน แต่ความหมายที่แท้จริงเขาจะเข้าใจได้ในภายหลัง
– ซึ่งหมายถึง การที่พระเยซูถ่อมใจลงปรนนิบัติพวกเขา จนถึงที่สุด คือ สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อปรนนิบัติพวกเขา และพระองค์ประสงค์ให้พวกเขาทำเช่นนั้นต่อพี่น้องเหมือนกัน
– ในข้อนี้ มีวลีที่ตรงข้ามกัน คือ “ขณะนี้” และ “ภายหลัง” , “ไม่รู้เรื่อง” และ “เข้าใจ” ชี้ให้เห็นว่า เวลาเป็นปัจจัยในการทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง “ไม่รู้เรื่อง” และ “เข้าใจ”
– นั่นคือ การเข้าใจ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้ :
– สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ต่อให้พระองค์อธิบายให้ฟัง แต่ในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจ เราก็สามารถเข้าใจได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น
– วันนี้ สิ่งที่เกิดกับเรา เรายังไม่รู้เรื่องว่า พระเจ้ากำลังจะทรงทำอะไรหรือสอนอะไรแก่เรา แต่เท่าที่เราพอเข้าใจได้บางส่วนนั่นก็คือ พระองค์ทรงทำเพราะรักเรา และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราเองจะเข้าใจอย่างกระจ่าง


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry