Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 15:16-20){ ยอมเพราะรัก }

“ พวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้พระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์” มก. 15:17

แนวคิด :
– ก่อนนำพระเยซูไปตรึง (ก่อนหน้านี้ที่บ้านคายาฟาส พวกเขาถ่มน้ำลายรด ตบหน้า ทุบตี พระเยซู)
• เขาโบยตีพระองค์ (ยน. 19:1)
• เขาเยาะเย้ยพระองค์
• เขาเอาหนามสานเป็นมงกุฏสวมพระเศียรพระองค์
• เขาเอาไม้อ้อตีพระเศียรที่สวมมงกุฏหนามนั้น
• เขา ขากเสล็ดแล้วถ่มน้ำลายรดพระองค์
• จับพระองค์มาแสดงเป็นกษัตริย์ปลอมๆ ทำเหมือนพระองค์เป็นตัวตลก
– พระองค์ที่กล่าวถึงนี้ คือใคร?
>>> คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก พระบุตรผู้ทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่ง สรรพสิ่งทั้งมวลเกิดขึ้นมาโดยทางพระบุตรผู้นี้
– ทำไมพระองค์ถึงยอมให้มนุษย์ผู้ชั่วช้าและต่ำต้อย กระทำกับพระองค์ถึงเพียงนี้?
>>> เพราะพระองค์ทรงรักเรา

การประยุกต์ใช้ :
– คริสเตียนคนใดก็ตามที่คิดว่า “ตนเองไม่มีใครรัก” … คนนั้นดูถูกดูหมิ่นดูแคลน ความรักของพระเยซูที่มีต่อเขามากเกินไปแล้ว
– พระองค์ยอมรับการทนทุกข์และการสบประมาททั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงรักเรา