Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:38) { มีพระคำในชีวิต }

38 และท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้น

แนวคิด :
– พวกยิวรู้จักพระคัมภีร์ ท่องจำพระคัมภีร์ พูดข้อความในพระคัมภีร์ สอนพระคัมภีร์แก่ผู้อื่น
– แต่พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน”
– เพราะเขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซู ผู้ที่พระคัมภีร์ได้เป็นพยานถึง
– รู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์

การประยุกต์ใช้ :
– เราไม่อาจมีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้าจริงๆได้ หากเราไม่ได้วางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง

 

วันนี้ เราเป็นเพียงผู้อ่านพระคำ

หรือ

เป็นผู้มีพระคำในชีวิตด้วยการวางใจในพระเยซู

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry