Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:32) { มีของแท้ แต่กลับอยากได้เทียม }

แนวคิด :
– พระเยซูตอบพวกยิวว่า
# อาหารนั้น(มานา)ไม่ใช่โมเสสให้แก่บรรพบุรุษของเขาแต่เป็นพระเจ้าประทานให้
# อาหารนั้น ไม่ใช่อาหารแท้
# แต่วันนี้ พระเจ้าประทานอาหารแท้จากสวรรค์ ซึ่งดีกว่าอาหารนั้น มากมายนัก แก่พวกเขาแล้ว
– เหตุที่พระองค์ตอบเช่นนี้ เพราะพวกเขาอยากให้พระเยซูให้อาหารแบบมานาแก่พวกเขา ทั้งที่พระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีกว่าอาหารนั้นแก่พวกเขาแล้ว คือ พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– บ่อยครั้งพระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีเลิศแก่เราแล้ว แต่เรากลับไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้รับมานั้น แต่กลับตีโพยตีพาย สำหรับสิ่งที่ไม่ได้รับ โดยหารู้ไม่ว่า สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วในวันนี้นั้น ดีเลิศกว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับมากมายนัก
– ถ่อมใจลง อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปิดตาใจของเรา ให้เห็นพระพรแท้ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้
– พระเจ้ารักเราอย่างที่สุด ดังนั้น เหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอย่างแน่นอน


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry