Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:65 ) { มิอาจอวดได้ }

65 และพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่า ‘ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดผู้นั้น’ ”

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า เชื่อวางใจถ้อยคำของเราเพราะจะนำชีวิตแท้มาให้แก่เขา(ข้อ63) แต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่ออยู่ดี(ข้อ64)
– พระเยซูจึงสรุป ด้วยคำที่เคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้(ข้อ44) ที่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่มาถึงพระเยซูได้ แม้เขาจะมาฟังพระเยซูสอนก็ตาม แต่เฉพาะคนที่พระเจ้าเมตตาประทานพระคุณแก่เขา ด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเขา เขาจึงมาถึงพระเยซูได้ ด้วยความเชื่อ
– แม้แต่ความเชื่อ ที่เรามีต่อพระเยซู ก็ยังไม่อาจเป็นสิ่งที่เราจะอวดอ้างได้ ที่เราเชื่อได้ก็เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้า เท่านั้น

การประยุกต์ใช้ :
– เราควรอธิษฐานว่า “ขอพระบิดาทรงโปรดนำข้าพระองค์มาถึงพระองค์ ผ่านทางพระเยซู ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิด”
– วันนี้ หากเรามีความเชื่อ ก็ไม่อาจโอ้อวด แต่สำนึกพระคุณของพระเจ้า ว่า โดยพระคุณวันนี้ฉันจึงยังเชื่ออยู่
– วันนี้ หากเราถดถอยในความเชื่อ [ขออย่าให้เกิดขึ้นเลย แม้เพียงเล็กน้อย เพราะเป็นสิ่งน่าสลดที่สุดในชีวิตของเรา] ควรรีบกลับใจ อภัยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราแข็งกระด้างต่อการทำงานของพระองค์ และขอพระคุณของพระองค์ช่วยเราให้กลับมีความเชื่อแท้อีกครั้ง


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry