Select Page

enoch

โดยเริ่มแรก เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเอโนค ในพระคัมภีร์ปฐมกาล และได้ทิ้งคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของเอโนค ในหนังสือฮีบรูได้ให้คำตอบบางประการ และในพระคัมภีร์ยูดาได้คัดลอกคำพยากรณ์ของเอโนค (ยูดา 14 คนเหล่านี้แหละที่เอโนค ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ) ทำให้เกิดคำถามว่ายูดาได้รู้ถึงคำพยากรณ์นี้มาจากไหน ทั้งที่มันไม่ได้ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล แน่นอนคำตอบคือ มาจากหนังสือเอโนค (The Book of Enoch) ซึ่งข้อความในหนังสือนี้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ยากอบด้วย

ข้อความที่อยู่ใน ยูดา 14-15 และ 1เอโนค1:9 ในรุ่นที่ 7 จากอาดัม เอโนคได้กล่าวพยากรณ์สิ่งเหล่านี้ ดูก่อน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ เพื่อพิพากษาเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง และทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวง รู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่ว และรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมด ที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ (In the seventh (generation) from Adam Enoch also prophesied these things, saying: ‘Behold, the Lord came with his holy myriads, to execute judgment on all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners spoke against him’.)

หนังสือเอโนคเป็นหนังสืออะไร และมีที่มาอย่างไร

เอโนคเป็นปู่ทวดของโนอาห์ ในหนังสือเอโนค บทที่ 68:1 และหลังจากที่ปู่ทวดเอโนคบอกข้าพเจ้าถึงความลับต่างๆในหนังสือและคำอุปมาที่ท่านได้รับมา และท่านได้รวบรวมไว้ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นเรื่องราวในหนังสือคำอุปมา (The book of the parables) นี้เป็นคำอธิบายว่าทำไมหนังสือถึงรอดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยสามารถอนุมานว่าโนอาห์ได้นำหนังสือนี้เก็บไว้บนเรือโนอาห์ด้วย

หนังสือเอโนคได้ถูกรักษาไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนการประสูตของพระเยซู และได้ถูกพิจาณาว่าคล้ายคลึงกับศาสนศาสตร์ของคริสเตียนมากกว่าของยิว และได้ถูกนำไปศึกษาจากคริสเตียนในยุคแรก ช่วงศตวรรษที่ 2 หนังสือจดหมายฝากของบาราบัส ได้อ้างอิงถึงหนังสือเอโนคหลายครั้ง ในช่วง 3 ศตวรรษแรกหนังสือเอโนคเป็นที่รู้จักและมีการอ่านอย่างแพร่หลาย ต่อมาหนังสือนี้และหนังสืออื่นๆอีกหลายเล่มได้ถูกทำให้ลดความน่าเชื่อถือลง และต่อมาได้ถูกแบนจากผู้มีอำนาจปกครองในสมัยนั้นทำให้ไม่มีการเผยแพร่อีกต่อไป

ในช่วงยุคที่กำลังมีการก่อตั้งนิการโปรเตสแต็นท์ หนังสือเอโนคได้ถูกเป็นที่สนใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปีค.ศ.1400 มีข่าวลือที่พูดกันโดยกว้างขวางว่าสำเนาหนังสือเอโนคที่สูญหายไปนานนั้นได้ถูกค้นพบใหม่ ในช่วงนั้นได้มีการทำหนังสือปลอมขึ้นมาอย่างมากมาย

การกลับมาของหนังสือเอโนคที่สูญหายไปนานเป็นผลงานที่น่าชื่นชมของ นักสำรวจที่มีชื่อเสียง เจมส์ บรูค (James Bruce) ผู้ซึ่งในปี 1773 ได้เดินทางกลับมาจากการเดินทางไกล 6 ปีใน Abyssinia (อยู่ในเอธิโอเปีย) พร้อมกับหนังสือสามเล่มที่สูญหายไป ในปี 1821 ริชาด ลอร์เลนซ์ ได้ตีพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก และได้ถูกตีพิมพ์อีกในปี 1921 โดยสำนักพิมพ์ R.H. Charles ต่อมาได้มีการค้นพบถ้ำที่สี่ของ the Dead Sea Scrolls ก็ได้มีการค้นพบชิ้นส่วนจำนวน 7 ชิ้นที่เขียนในภาษาอาราเมค
หนังสือเอโนคได้ถูกแบ่งเป็น 5 ตอน

The Book of the Watchers (1 Enoch 1 36)

The Book of Parables of Enoch (1 Enoch 37 71) (Also called the Similitudes of Enoch)

The Astronomical Book (1 Enoch 72 82) (Also called the Book of the Heavenly Luminaries or Book of Luminaries. )

The Book of Dream Visions (1 Enoch 83 90) (Also called the Book of Dreams)

The Epistle of Enoch (1 Enoch 91 108)

ในตอน The Book of Parables บทที่ 37-71 ได้ให้ภาพของ พระเมสิยาห์, องค์บริสุทธิ์, ผู้ที่ทรงเลือก, และบุตรของมนุษย์

ในบทที่ 46:1-2 [1] ที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ศรีษะของท่านเป็นเหมือนขนแกะ และที่ด้านข้างท่านมีผู้ที่มีหน้าคล้ายมนุษย์ ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยพระสิริ เหมือนกับทูตสวรรค์บริสุทธิ์ เมื่อข้าพเจ้าได้ถามต่อทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มากับข้าพเจ้า และท่านได้แสดงแก่ข้าพเจ้าถึงความลี้ลับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุตรมนุษย์ ผู้ซึ่งทรงอยู่ในที่ที่ท่านอยู่ และเหตุที่ทำไมท่านได้ดำเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า [2] ท่านตอบข้าพเจ้าและพูดกับข้าพเจ้าว่า นี้คือบุตรมนุษย์ผู้ที่ความชอบธรรมเป็นของท่าน และความชอบธรรมของท่านดำรงค์อยู่ และผู้ที่จะเปิดเผยขุมทรัพย์ทั้งหมดที่ได้ถูกปิดไว้ให้แก่ผู้ที่องค์พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงเลือก และส่วนของท่านได้ส่งผ่านอยู่ต่อหน้าพระวิญญาณของพระเจ้าในผู้ชอบธรรมนิรันด์
ข้อความเริ่มต้นของหนังสือเอโนคบอกเราถึงการสำแดงในหนังสือที่ไม่เพียงอยู่ในยุคของเอโนคเท่านั้น แต่รวมไปถึงรุ่นถัดๆไปอีกหลายๆรุ่น และแน่นอนว่ารวมจนถึงหลังยุคสมัยของพระเยซูด้วย เรารู้ว่าคริสตจักรในยุคแรกใช้หนังสือเอโนคแต่ต่อมาได้สาบสูญไปจนกระทั้งมีการคนพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งบางที่หนังสือเล่มนี้อาจจะมีความหมายต่อยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างแพร่หลายหลังจากที่ถูกสั่งห้ามมามากกว่าพันปี
เอโนค บทที่ 1:1-3 ถ้อยคำการอวยพรของเอโนค ที่ท่านได้อวยพรต่อผู้ที่ถูกเลือกไว้และผู้ชอบธรรมผู้ที่จะอาศัยอยู่ในยุคยากเข็ญ เมื่อความชั่วร้ายและความบาปชั่วได้ถูกขจัดออกไป และท่านได้ยกคำอุปมาของท่านและพูดว่า เอโนคผู้ชอบธรรม ตาของท่านได้ถูกเปิดโดยพระเจ้า ได้เห็นนิมิตถึงองค์บริสุทธิ์ในสวรรค์ ที่ทูตสวรรค์ได้สำแดงแก่ท่านและจากพวกท่าน ข้าพเจ้าได้ยินในทุกสิ่ง และจากพวกท่านข้าพเจ้าได้เห็น แต่ไม่ใช่สำหรับยุคนี้ แต่สำหรับยุคหน้าที่จะมาถึง
http://www.heaven.net.nz/writings/enoch.htm