Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:45) { มาถึงพระเยซู }

45 มีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะว่า ‘พระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคน’  ทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา

แนวคิด :
– พระบิดาทรงสอนคนเหล่านั้น ที่พระองค์ประสงค์ให้มาพบกับความรอดในพระเยซูคริสต์
– ซึ่งพระบิดาทรงสอนและทำให้เขาเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้ โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของเขา
– เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึง ความปรารถนาอย่างยิ่งของพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราให้รอด โดยการเลือกเรา นำเรามาถึงพระเยซู สอนเราให้สามารถมาถึงพระเยซู และทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณได้

การประยุกต์ใช้ :
– ความรอดที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเรา แต่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้า
– การมาถึงพระเยซูได้นั้น เราต้องรับฟัง(อ่าน)พระคำของพระเจ้า และยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในเรื่องฝ่ายวิญญาณจากพระคำตอนนั้นๆ
– “อ่านพระคำ อธิษฐานขอการสอน เป็น หนทางมาถึงพระเยซู


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry