Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน15:15) { มอบแด่สหาย }

15เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว

แนวคิด :
– “ไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าว” ที่นี่นี้ไม่ได้หมายถึงการเรียกขานว่า “บ่าว” เพราะ ในข้อต่อๆมาพระเยซูก็พูดถึงพวกสาวกว่า “บ่าว” อยู่ดี ใน ยน. 15:2 “จงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่า ‘บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ …”
– แต่หมายถึงพระเยซูจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมิตรสหาย ไม่ได้ปฏิบัติแบบนายต่อบ่าว
– เพราะนายไม่จำเป็นต้องตายเพื่อบ่าว แต่มิตรสหายสามารถตายเพื่อสหายที่เขารักสุดหัวใจได้
– และ เพราะนายไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลแก่บ่าว เมื่อเขาสั่งให้บ่าวทำอะไรก็ตาม
– พระเยซูไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกสาวก ดังเขาเป็นบ่าว พระเยซูทรงเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ และจะกระทำแก่พวกเขา
– ยิ่งกว่านั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระเยซูทูลขอพระบิดาให้ส่งมานั้น มาอยู่กับพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจอย่างกระจ่างชัด ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเขาแล้วนั้น

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงกระทำต่อเรา ดังเราเป็นพระสหายของพระองค์
– พระเยซูทรงเปิดเผย ความล้ำลึกแห่งพระทัยของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลาย ผ่านพระคำของพระเจ้า และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราก็จะสามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ได้
– สิ่งยืนยันว่าเราเป็นเพื่อนกับพระเยซู ก็คือ พระเยซูได้ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เรา
– วันนี้เราปฏิบัติอย่างไรต่อเกียรติอันสูงส่งนี้? พระเยซูทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เราแล้วในพระคำของพระเจ้า วันนี้เราสนใจ ใส่ใจในพระคำของพระองค์มากเพียงใด?


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry