Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:7) { มองไปที่ใด }

ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอันหนึ่งเหรียญเดนาริอัน*  ก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้อย”

*เป็นเงินค่าจ้างคนงานให้ทำงานวันหนึ่ง

แนวคิด :
– ขนาดเงินสำหรับจ่ายค่าบำรุงพระวิหาร เปโตรยังต้องไปเอามาจากปากปลาเลย(มธ. 17:27) แล้วจะไปเอา 200เหรียญเดรานิอัน(ค่าจ้างคนงาน 1 คนทำงานเป็นเวลา 7 เดือน) สาวกจะไปหาที่ไหน
– แต่ต่อให้หาได้ ก็ไม่พอซื้ออาหารให้กับมหาชนเหล่านั้นอยู่ดี
– สำหรับฟิลิปแล้ว มีพระเยซู + 200 เหรียญเดนาริอัน ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ดี
– แต่ถ้ามีพระเยซู + 100,000 เหรียญเดนาริอัน ก็จะหมดกังวลทันที
– ฟิลิปมองการแก้ปัญหา ด้วยวิธีแบบโลกนี้ วิธีเดิมๆที่เขาคิดได้ หรือเคยทำมาก่อน เขาจึงเห็นแต่ “ไม่เพียงพอ”
– แต่พระเยซู มีวิธีใหม่ที่เขาคิดไม่ถึงเตรียมเอาไว้แล้ว

การประยุกต์ใช้ :
การแก้ปัญหาที่เราเผชิญวันนี้ เรามองไปที่ใด ถ้ามองไปที่วิธีเดิมๆ แบบที่ในโลกนี้ใครเขาก็ใช้วิธีแบบนี้กัน เราอาจจะเห็นแต่ “ไม่มีทาง”

แต่ถ้าเรามองไปที่พระเยซู วางใจในพระองค์

แม้ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร

แต่ยังคงวางใจ เราจะเห็น

“การอัศจรรย์”

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry