Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:10) { มองต่างมุม }

10 ดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่า “วันนี้เป็นวันสะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติ”(นหม. 13:19; ยรม. 17:21)

[แนวคิด] :
– หลังจากที่พระเยซู รักษาชายผู้น่าสงสาร ผู้ป่วยมานาน 38 ปี ซึ่งน่าจะนานกว่าชีวิตของหลายคนที่ผู้บริเวณนั้น
– แล้วชายคนนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึง พระหัตถกิจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเขา ด้วยการ ลุกขึ้นยืน หลังจากไม่ได้ยืนมานาน 38 ปี ยิ่งกว่านั้น เขายังมีกำลังที่จะยกแคร่ขึ้นได้ หน่ำซ้ำยังสามารถเดิน เป็นปกติได้อีกด้วย
– ช่างเป็นเรื่องน่ายินดี น่าสรรเสริญพระเจ้า ยิ่งนัก
– แต่แทนที่พวกยิว จะเห็นพระคุณยิ่งใหญ่เหนือชายคนนี้ แทนที่พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้า พวกเขากลับเห็น ชายคนหนึ่งที่กำลังทำผิดกฏแห่งศาสนาที่พวกเขาได้ตั้งขึ้นมา แล้วเริ่มตำหนิชายคนนั้น

[การประยุกต์ใช้] :
วันนี้เมื่อเรามองสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา เราเห็นอะไร?
– เห็นพระคุณของพระเจ้า แล้วสรรเสริญพระองค์ หรือ มัวแต่เห็นสิ่งโน่นนี่นั่นที่ไม่ได้ดังใจจนละเลยการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า จมอยู่กับการตำหนิสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ดังใจ
– เมื่อเราพบดอกไม้ดอกหนึ่ง เราอาจพูดได้ 2 แบบ
“ดอกไม้นี้งาม แต่ก็ยังมีตำหนินะ” หรือ “ดอกไม้นี้มีตำหนิ แต่ก็ยังงามนะ”

 จงมองให้เห็นพระหัตถกิจของพระเจ้า อย่ามัวแต่มองสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry