Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.17:18) { ภารกิจ }

18พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น

แนวคิด :
– พระเยซูอธิษฐาน ทูลต่อพระบิดาว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลก เพื่อให้โลกนี้จะได้รับความรอด ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า ดังนั้น พระเยซูก็ทรงใช้พวกสาวก ออกไปที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จ คือ นำความรอดไปถึงคนทั่วโลกนำพวกเขาให้กลับคืนดีกับพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– สาเหตุที่พระเจ้ายังไม่ได้รับเราขึ้นไปสวรรค์ ในวันนี้ ก็เพราะพระองค์ทรงมีภารกิจที่สำคัญยิ่งยวดให้เรากระทำ
– ไม่ให้การหาเงินให้มากที่สุด ไม่ใช่การทำให้เรามีชื่อเสียงให้มากที่สุด
– แต่เป็นการทำให้วัตถุประสงค์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ คือ ช่วยคนให้พ้นนรก ให้เขาได้รับความรอดในพระเจ้า กลับมาคืนดีกับพระเจ้า
– วันนี้ เราใช้ศักยภาพของเราที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อทำภารกิจของพระเจ้ามากเพียงใด?


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry