Select Page

ขอเชิญร่วมการนมัสการ รับฟังพระวจนะของพระเจ้า เพื่อการฟื้นฟูชีวิต ชุมชนและประเทศ มาร่วมกัน เพื่อให้พระสิริของพระเจ้าปรากฏในประเทศไทย เพราะคุณคือ กุญแจสำคัญ สำหรับการฟื้นฟู

ในวันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน 2017

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท6 

เวลา 18.30-21.30

วิทยากร : อาจารย์ เฮนรี มาดาวา

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.gloryfilledthailand.com