Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:5 ) { ฟาริสีผู้ถนัดแต่โพสพระคำ }

ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้” 

แนวคิด :
– พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี อ้างถึงธรรมบัญญัติของโมเสส ว่าหญิงที่แต่งงานแล้วไปร่วมประเวณีกับชายอื่น ต้องถูกลงโทษถึงตาย
– (ลนต. 20:10) “ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้าน ผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตาย
– ซึ่งความจริงในบัญญัติของโมเสสไม่ได้บอกว่า ให้ลงโทษด้วยการขว้างด้วยก้อนหิน แต่ตามธรรมเนียม ตามการสอนที่ตกทอดมาของยิว ในสมัยของพระเยซูนั้น จะลงโทษด้วยการขว้างด้วยก้อนหิน
– ก่อนหน้านี้ ใน ยน. 7:19 พระเยซูตำหนิพวกฟาริสีที่พยายามหาโอกาสฆ่าพระเยซู ว่า “โมเสสให้ธรรมบัญญัติแก่พวกท่านไม่ใช่หรือ? แต่ไม่มีใครในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น…”
– พวกฟาริสีไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่พอมาถึงคราวนี้ กลับมาอ้างธรรมบัญญัติของโมเสส และพยายามทำตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ใช่เพื่อจะเชื่อฟังโมเสส แต่เพื่อจะจับพระเยซู ซึ่งเป็นการทำผิดบัญญัติของโมเสสหนักเข้าไปอีก (ตามข้อโต้แย้งของนิโคเดมัส ในยน.7:51)
– ที่พวกเขาถามพระเยซูว่า “ท่านจะว่าอย่างไร?” ไม่ใช่เพราะอยากรู้ หรือ อยากเชื่อฟัง แต่เพราะอยากจะหาข้ออ้างเพื่อจับพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– ระวังเชื้อของพวกฟาริสี ผู้ไม่ยอมปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า ขณะเดียวกันบ่อยครั้งกลับมาอ้างพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อจะเชื่อฟัง แต่เพื่อสนองความต้องการของตนเอง
– อย่าเป็นแต่เพียงผู้อ้าง หรือ ผู้โพสพระคำของของพระเจ้าเท่านั้น แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระคำของพระองค์


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry