Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:57) { ฟังไม่เข้าใจ }

57 พวกยิวก็ทูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี และท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ” 

แนวคิด :
– อีกครั้ง ที่พวกยิวอ้างคำพูดของพระเยซูแบบผิดๆ พระเยซูไม่ได้บอกว่า พระองค์เห็นอับราฮัม แต่บอกว่าอับราฮัมเห็นพระองค์
– พวกยิวกล่าวกับพระเยซูว่า พระองค์อายุยังไม่ถึง 50 ปีเลย ซึ่งชาวยิวถือว่า ผู้ชายยิวจะเป็นผู้ชายอย่างสมบูรณ์เมื่ออายุครบ 50 ปี แล้วพระเยซูจะเคยเห็นอับราฮัมได้อย่างไร เพราะอับราฮัมเกิดเมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้านี้
– พวกเขาไม่เข้าใจ แล้วต่อมาก็เข้าใจผิด ในสิ่งที่พระเยซูตรัส ก็เพราะว่าพวกเขาไม่ใส่ใจฟัง และพอฟังแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัส ผลมันจึงออกมาเช่นนี้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะบอกกับเรา มากเพียงใด?
– ในวันนี้ เราให้เวลากับพระคำของพระเจ้า คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของเวลา 24 ชม.(1,440 นาที)?
– วันนี้เมื่อเราอ่านหรือฟังพระคำของพระเจ้า เราแค่อ่านเท่านั้น หรือเราได้เชื่อ จนลงมือกระทำตามพระคำของพระเจ้าที่ได้รับรู้นั้น?
– วันนี้ เราได้ทำอะไรลงไปบ้าง ที่เป็นการตอบสนองพระคำของพระเจ้า?


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry