Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.16:19) { พร้อมที่จะอธิบาย }

19พระเยซูทรงทราบว่า เขาอยากทูลถามพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่า เราหมายความว่าอะไรที่พูดว่า ‘อีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรา’

แนวคิด :
– พระเยซูไม่เพียงแต่ทราบข้อความที่พวกสาวกกระซิบกัน แต่พระองค์ทรงทราบความในใจของพวกเขาด้วย ทรงทราบว่า พวกเขาอยากจะถามพระองค์ อยากจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัส
– พวกเขาไม่กล้า ที่จะถามพระเยซู เพราะดูเหมือนพระเยซูอธิบายอะไรให้เขาฟังมากมายแล้ว แต่พวกเขากลับไม่เข้าใจอะไรเลย
– แต่พระเยซูกับตรัสกับเขา เพื่อแสดงความพร้อมและความเต็มใจของพระองค์ที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้แก่พวกเขา

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ทั้งสิ่งที่เราพูดออกมา สิ่งที่ทำ หรือ สิ่งที่ยังไม่ได้พูดหรือทำ
– พระเยซูทรงพร้อมและเต็มใจเสมอที่จะเปิดเผย ความล้ำลึกแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้รู้จักและเข้าใจ ขอเพียงแค่เราหิวกระหายปรารถนาจะเข้าใจจริงๆ
– วันนี้ หากเราปรารถนาที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆ พระองค์ทรงพร้อมที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยนั้นแก่เรา ผ่านทางพระคำของพระองค์


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry