Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:25) { พระเยซูเป็นใคร? }

25 เขาถามพระองค์ว่า “ท่านคือใครเล่า” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกนั้น

แนวคิด :
– พวกยิวถามพระเยซู “แกเป็นใครวะ? (ถึงมาพูดแบบนี้)” ซึ่งพวกเขาพูดดูถูกพระเยซูมาตั้งแต่ ข้อ 22 แล้ว
– พระเยซูทรงตอบพวกเขา ด้วยความอ่อนสุภาพ โดยพยายามชี้ให้เห็นว่า ที่เขาไม่รู้จักว่าพระองค์เป็นใคร ไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ เพราะพวกเขาได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วว่า พระองค์บอกว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก (ข้อ 12) พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์
– แต่เหตุที่พวกเขาไม่รู้จักพระเยซู ก็เพราะ พวกเขาไม่ยอมเชื่อในถ้อยคำที่พระเยซูทรงตรัสนั้น
– นั่นคือ พระเยซู ตอบว่า “ท่านเคยได้ยินแล้วว่าเราเป็นใคร คิดดูดีๆ แต่ที่ท่านไม่รู้เพราะท่านไม่เชื่อที่เราบอกท่าน จงเชื่อเถิด”

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงอ่อนสุภาพ และ ปรารถนาให้คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกที่ดูถูกพระองค์ ได้รู้จักพระองค์ โดยการเชื่อในคำตรัสของพระองค์ เพื่อจะพวกเขาจะได้รับการช่วยกู้ทางพระองค์
– วันนี้ สำหรับเรา “พระเยซูเป็นใคร?” ไม่เกี่ยวกับว่าเราได้ยินอะไร มากแค่ไหน แต่เกี่ยวกับว่า เราเชื่อมากแค่ไหนว่า “พระเยซูทรงเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้จริงๆ”


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry