Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน15:16) { พระเยซูทรงเลือกเราให้รับพร }

16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน 

แนวคิด :
– เหตุที่เราได้มาเป็นสหายรักของพระเยซู ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติใดๆของเรา หรือความพยายามใดๆของเรา แต่เพราะพระเยซูเลือกที่จะรักเรา
– การเลือกที่จะรักนี้ ไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ถูกรัก แต่ขึ้นกับผู้ที่มอบความรัก
<< หากอธิบายตามโครงสร้างไวยากรณ์ภาษากรีก ในข้อนี้ น่าจะอธิบายได้ดังนี้ >>
– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้ออกไปทำพระราชกิจของพระองค์
– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เราเกิดผล
– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เราเป็นคนที่มีผลคงอยู่
– พระเยซูเลือกเรา เพื่อให้เป็นคนที่พระบิดาประทานทุกสิ่งให้ เมื่อเราทูลขอในนามของพระเยซู
– โอ้ว!!! ทั้งหมดนี้ เป็นการกำหนดและความประสงค์ของพระเยซู ที่จะมอบแด่สหายที่รักของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จอย่างแน่นอน หากผู้รับอย่างเราไม่ปฏิเสธที่จะรับ

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูจะเป็นผู้ทำให้เรา รับใช้พระองค์ได้ และ เกิดผลได้ และ ผลคงอยู่ได้ และ ได้ทุกสิ่งที่ทูลขอในนามของพระองค์
– สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงแต่เราตอบรับคำเชิญอันสูงส่งของพระองค์ พระองค์เชิญเรามาเป็นเพื่อนกับพระองค์ ซึ่งการตอบรับนี้สำแดงออกด้วยการเชื่อฟังพระองค์


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry