Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:26) { พระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต }

26 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น

แนวคิด :
– พระบิดา มีชีวิตในพระองค์เอง พระบิดาจึงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต
– พระบิดา ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เอง พระบุตรจึงสามารถทำให้คนตายไปแล้ว(ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ) กลับมีชีวิตได้
– (พระเยซูอธิบายสิ่งนี้แก่พวกยิว เพื่อบอกพวกเขาว่า พระบุตรมีสิทธิอำนาจ เหมือนอย่างพระบิดา)

การประยุกต์ใช้ :
– อาดัม ทำบาป จึงแยกขาดจากพระเจ้า ความตายจึงครอบงำชีวิตของมนุษย์ทุกคน
– เราผู้มาหาพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิต เราจึงสามารถมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ได้
– แต่หากเราผู้มีชีวิตในพระคริสต์ ดำเนินชีวิตออกห่างจากพระคริสต์ เราก็จะกลายเป็นผู้มีชีวิต แต่ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ยังตายอยู่

 

หากปรารถนาให้ชีวิตในพระคริสต์ปรากฏในชีวิตของเรา

เราจำเป็นต้องใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ผู้เป็นแหล่งชีวิต

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry