Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:6) { พระเยซูกำลังเรียกให้สนใจ }

6เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้น และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”

[แนวคิด] :
– ท่ามกลางคนป่วยมากมาย ชายผู้สิ้นหวัง ผู้ทรมานกับความเจ็บป่วยมากว่า 38ปี ได้ยินเสียงหนึ่ง ถามเขาด้วยคำถามที่เขาจำต้องละความสนใจจากการเฝ้ารอบ่อน้ำกระเพื่อม แล้วพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เจ้าของคำถามนั้น “ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?”
– ชายคนนั้นทำถูกต้องอย่างที่สุด ที่ละความสนใจจากบ่อน้ำ แล้วหันมาตอบสนองการตรัสของพระเยซู หากเขาไม่สนใจการตรัสพระเยซู “เอ้ย! อย่ามายุ่ง ฉันกำลังจดจ่อกับการเฝ้าดูบ่อน้ำ” เห็นเหตุการณ์คงออกมาคนละแบบที่ปรากฏในพระคัมภีร์

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เรากำลังละเลย เสียงตรัสของพระเยซู ผู้เป็นแหล่งแห่งการแก้ไขสถานการณ์ทั้งสิ้นในชีวิตของเรา แล้วมัวจดจ่อกับ การพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง อยู่หรือเปล่า?
– จงฉลาดพอที่จะละความสนใจจากทุกสิ่ง แล้วหันมาใส่ใจคำตรัสของพระเยซูที่มีกำลังตรัสกับเรา


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry