Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 8:37-39)  { พระเจ้าไม่มีวันเลิกรักฉัน }

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” รม. 8:37

แนวคิด
– ไม่มีอะไรทำให้พระเจ้าเลิกรักเราได้ (ข้อ38-39) ดังนั้น ในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เราจึงมีชัยชนะต่อมันได้
• พระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี
• พระเจ้าจะเปลี่ยนการพ่ายแพ้ชั่วคราวเป็นชัยชนะที่แท้จริง
• พระเจ้าจะเปลี่ยนความโศกเศร้าและการคร่ำครวญ เป็นความชื่นชมยินดีและบทเพลงสรรเสริญ
• พระเจ้าจะเปลี่ยนการสูญเสีย เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่

การประยุกต์ใช้ :
จงไม่มีวันลืมว่า “พระเจ้าไม่มีวันเลิกรักฉัน”