Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ลก. 14:7-11) { พระเจ้าตัดสินเอง }

“เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” ลก. 14:11

แนวคิด
– พระเยซู สอนเป็นคำเปรียบเทียบ ว่า เวลาเข้าไปในงานเลี้ยง จงให้สิทธิเจ้าภาพเป็นคนกำหนดเองว่า เราสมควรได้รับเกียรติมากแค่ไหน ไม่ใช่เรากำหนดให้ตัวเอง

การประยุกต์ใช้ :
– เราทุกคนที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ เป็นผู้มีสิทธิได้เข้าไปในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระเจ้าจะเป็นกำหนดเองว่า เราแต่ละคนสมควรได้รับเกียรติมากแค่ไหน…ไม่ใช่ตัวเราเอง
– ตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งงานคริสตมาสที่เพิ่งผ่านไป เราอาจทำหลายอย่างเพื่อพระเจ้า อาจนำหลายคนมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ อาจเสียสละมากมาย อาจถวายทรัพย์เยอะแยะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสมควรได้รับเกียรติ ได้รับการขอบคุณ ได้รับความนับถือจากคริสตจักร หรือคนรอบข้าง
– เราควรถ่อมใจลง แล้วกล่าวอย่างจริงใจว่า “ข้าพเจ้าเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำตามหน้าที่ ที่ควรจะทำเท่านั้น ”(ลก. 17:10)
– แล้วพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจ ผู้เป็นเจ้าของงานเลี้ยงนี้ จะเป็นคนกำหนดเองว่า เราสมควรได้รับเกียรติมากเพียงใด ในสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าตลอดปีที่ผ่านมา พระเจ้าไม่ได้ดูความยิ่งใหญ่ของงาน แต่ดูที่ท่าทีในใจที่เราทำงานงานนั้น