Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.9:1) { พระองค์ทรงเห็น }

ขณะพระองค์เสด็จไปนั้น ทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด

แนวคิด :
– หลังจากพระเยซูเสด็จหลบเลี่ยงจากการถูกหินขว้างโดยพวกยิวในบริเวณพระวิหาร(8:59) ขณะที่พระองค์กำลังมีธุระสำคัญคือ หลบเลี่ยงพวกยิว พระองค์ทรงเห็นชายขอทานคนหนึ่งนั่งอยู่(ข้อ 8) เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิด
– ซึ่งหมายความว่า เขาคงไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเลย ไม่เคยห็นหน้าคนมาก่อนเลย และเขาไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเลยในชีวิต นอกจากความมืดที่แสนอ้างว้าง
– เขาคงทำอาชีพอื่นไม่ได้นอกจากเป็นขอทาน
– ยิ่งไปกว่านั้น ดูเหมือนพ่อแม่ของเขา ก็ไม่ค่อยจะสนใจใยดีเขานัก (ข้อ 20-22)
– ช่างเป็นชีวิตที่แสนน่าสงสารและสิ้นหวัง แสนมืดมิด
– ท่ามกลางความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรนั้น ยน.9:1 กล่าวว่า “พระเยซูทรงเห็นเขา”
– ยามที่เขาไม่เห็นใคร ยามที่ไม่เห็นความหวังใดๆ แต่พระเยซูทรงเห็นเขา

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ แม้เราไม่เหลือใคร ไม่เห็นใครที่จะช่วยเราได้ ไม่เห็นทางออก มองไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมิดไปหมด แต่ “พระเยซูทรงเห็นคุณ”
– เมื่อพระเยซูเห็นเราแล้ว พระองค์จะไม่อยู่เฉยแน่นอน พระองค์จะเสด็จมาช่วยเรา
– งานนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคนตาบอดเห็นพระเยซูชัดแค่ไหน แต่ขึ้นกับว่าพระเยซูทรงเห็นเขาชัดเจนแค่ไหน ซึ่งพระองค์ทรงเห็นและรู้จักเขาดีที่สุด
– วันนี้ ไม่เกี่ยวกับว่าเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอแค่ไหน หรือเราใช้การไม่ได้ ไม่ได้เรื่อง ผิดพลาด ไม่เอาไหน มากขนาดไหน แต่เกี่ยวกับว่า พระเยซูทรงเห็นเราหรือไม่
– พระเยซูทรงเห็นฉันไหมว่าฉันสิ้นหวังสักเพียงใด?
– “พระองค์ทรงเห็น” และพระองค์จะไม่อยู่เฉย จะรีบมาช่วยเราอย่างแน่นอน อย่ากลัวเลย


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry