Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.16:13) { พระวิญญาณแห่งความจริง }

13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า แม้ตอนนี้พวกเขายังไม่อาจเข้าใจความจริงได้(ข้อ12) แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับพวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้พวกเขารู้จัก พบ และเข้าใจ ความจริงฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น ที่พระบิดาและพระเยซูตรัสปรารถนาจะตรัสกับพวกเขา รวมถึงเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
– พระวิญญาณเป็นตัวแทนของพระบิดาและพระเยซู ที่จะสำแดงความล้ำลึกจากพระเจ้า ให้แก่มนุษย์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราแล้ว หากเราเอาใจใส่ ใส่ใจต่อการสอน การนำของพระองค์ เราก็จะสามารถเดินไปในทางแห่งความจริง ตลอดวันคืนชีวิตของเราได้
– สิ่งที่เห็นในโลกนี้ เป็นของชั่วคราว ระบบของโลกสร้างภาพลวงตาให้คนทั้งหลายไม่อาจเห็นความจริงฝ่ายวิญญาณ หลงคิดว่าสิ่งของในโลกเป็นสิ่งถาวร นิรันดร์ และคู่ควรที่คนทั้งหลายจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองมัน
– พระวิญญาณแห่งความจริง จะช่วยให้เราตาสว่าง เข้าใจความจริงของชีวิตที่แท้จริง ดังนั้นเราควรเอาใส่ใจต่อการเตือน การสอน การนำจากพระองค์


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry